CLIMAVER®Izolirane metalne cijevi

CLIMAVER® je samonosivi klima kanal za klimatizaciju prostora, ventilaciju te toplinski sustav.

CLIMAVER® je dizajniran da osigurava odličnu zvučnu i toplinsku izolaciju te zrakonepropusnost što ga čini visoko energetski učinkovitim. 

U jednom potezu, izolacija je potpuno intergrirana u sustav kanala čime se štedi vrijeme potrebno za instalaciju, kao i troškovi na gradilištu.

Izolirane metalne cijevi izrađene su od dva dijela:

Metalne cijevi i izolacijskog materijala. Metalna cijev je s vanjske strane izolirana fleksibilnom staklenom mineralnom vunom, dizajniranom za pružanje toplinske izolacije zračnog kanala.

Izolacija : CLIMAVER®Izolacija: aluminij izvana i mineralna vuna iznutra
Metalni kanal: nemaMetalni kanal: galvanizirani čelik 0,6 mm
Debljina25 mmDebljina30 mm
OblogaAluminijOblogaAluminij

Što je procjena životnog ciklusa (LCA)?

To je skup i procjena stvarnih i potencijalnih učinaka na okoliš za vrijeme njegova vijeka. Istražuje se učinak na okoliš od "kolijevke" - odnosno od početka izrade sa sirovim materijalom do "groba" - do kraja vijeka proizvoda uključujući fazu koja prati korištenje u poslovnim zgradama unutar 25 godina.

OD KOLIJEVKE DO GROBA,  CLIMAVER® JE  20 % BOLJI ZA VEĆINU UTJECAJA NA OKOLIŠ

Za tipičnu poslovnu zgradu koristeći 1 000 m2 Climaver® sustava umjesto standardnih metalnih kanala uštedit ćete: (1000 m2 sustava CLIMAVER® odgovara 700m zračnog kanala s unutarnjim presijekom 0,4 m x 0,2 m)

36 godina 4000 X3t

Više od 36 godina vožnje na posao 20 km dnevno

što odgovara 180 000 km putovanja autom ili 30 tona emisije C02

Upotreba električne energije za 4000 stanovnika u periodu od 24 h

što odgovara 215 000 MJ potrošnje električne energije ušteđene unutar 25 godina

Više od 3 tona čelika  će biti instalirano, izolirano i rastavljeno na kraju životnog ciklusa  

ali to nije sve ...

Korištenje sustava Climaver® umjesto izoliranog sustava metalnih klima kanala uštedilo bi:

Ušteđeno u potrošnji električne energije po FU* u usporedbi s izoliranim sustavom metalnih klima kanala Ušteđeno u potrošnji električne energije po FU* u usporedbi s izoliranim sustavom metalnih klima kanala 

1 *FU=Funkcijska jedinica: cjevovod koji prenosi 1,6 m3 zraka koji je opremljen jedinicom za pročišćavanje zraka duže od 20 metara s kanalom odjeljka od 0,4m × 0,2m (tj. 24m2) održavanjem temperature i protoka zraka kako bi se osigurala toplinska ugodnost u uredu

2 Temeljem cijena električne energije u Španjolskoj, referentna godina 2015. s 0,237 € / kWh iz izvješća Europske komisije "Energija, cijene i troškovi u Europi "iz studenog 2016. godine

ZRAKONEPROPUSNOST KANALA ILI KAKO SMANJITI CURENJE ZRAKA?

Tri glavna izvora gubitaka energije u kanalu
dolaze iz prijenosa topline (provođenje, zračenje),
pad tlaka (klizanje zraka) i nepropusnost zraka kanala
(curenje zraka).


Gubici energije zbog prijenosa topline i pada tlaka je usporediv

u ovoj studiji i pokazuje značajnu razliku u smislu curenja zraka:

CLIMAVER® to drastično smanjuje.


Zračna čistoća kanala: Klasa D prema EN 1507